24 lutego 2024

Twórcy dla Rzeczpospolitej

0

Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej powstało w Warszawie jesienią 2010 roku. Skupia naukowców, pisarzy, dziennikarzy, filmowców, przedstawicieli sztuk plastycznych.

To co łączy wszystkich zaangażowanych w tę inicjatywę, jest przekonanie o potrzebie ochrony podstawowych wartości cywilizacyjnych wywodzących się z Dekalogu. W preambule programowej napisano: „Podstawowym założeniem programu Stowarzyszenia będzie wspieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej i publicystycznej, która autentycznie wyrasta ze źródeł historii i tożsamości narodu, oraz zmaga się ze złożoną problematyką współczesności – w imię prawdy…Zależy nam na prawdziwej wolności tworzenia …, wobec rosnącego uzależnienia form twórczych od mediów i innych silnych ośrodków bezpośredniego nacisku, sprowadzających wolność twórców do roli doraźno-usługowej.”