„Tyś dał,Tyś wziął”

Kiedy wołam,
wysłuchaj mnie Boże prawości mojej
Ty z ucisku na przestwór mnie wywiodłeś
Zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją

Pan usłyszy, kiedy do niego wołać będę
Mojemu sercu dałeś radość
W spokoju układam się do snu
W spokoju zasypiam
Bo tylko ty o Panie
Pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

Niech będzie Imię Twe błogosławione

Niech będzie Imię Twe błogosławione.
Tyś dał, Tyś wziął,
Twoja jest Wola i Twoja jest Moc”.

[sł. Jan Paweł]

Podobne