Zwycięstwo

Film Aliny Czerniakowskiej pokazujący sytuację w Polsce w 1945 roku. Ludzie czekali upragnionej wolności.

6 lat okupacji, podziemna walka z okupantem, wielki zryw narodu w stolicy 1944r. Powstanie Warszawskie! Ginie kwiat inteligencji polskiej, ale świat zobaczył, ze Polska nie da się zniewolić.„Naród, który nie posiada dostatecznej siły, by wywalczyć sobie wolność i zapewnić suwerenność państwową — musi jednak znaleźć w sobie dość siły, aby przynajmniej przypomnieć światu o swoim prawie do wolności. Taki był sens powstań narodowych i taki był sens walki żołnierzy wyklętych po wojnie.” (Jerzy Narbutt)
Film pokazuje, co działo się w Polsce po wejściu wojsk radzieckich razem z NKWD. Nowa okupacja, tym razem z Kremla, której skutki mamy do dzisiaj. W filmie można zobaczyć młodych historyków, prawnika i innych zapaleńców, którzy z pasją zbierają dowody kłamstwa, zbrodni, niszczenia Polski przez zdradziecki rząd komunistyczny, który pod hasłami równości społecznej, przyjaźni braterskiej, władzy ludowej, mordowali najwartościowszych Polaków i niszczyli dusze Polaków. Skutki mamy dzisiaj, bo najtrudniej odbudować charaktery.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy