Zestawienie faktów uświadamia ogrom i skuteczność agentury

Aby zniszczyć państwo nie trzeba zbrojnej napaści. Wystarczy praca agentury w osłonie medialnej