„Walka z przemocą domową”. Izolacja bez możliwości obrony!

0

Policja dostanie podręczniki – tak będzie wyglądać szkolenie dla młodych i niedoświadczonych funkcjonariuszy…

Kiedy ta ustawa wejdzie w życie, można by rzec, że już samo zawiadomienie policji przez osobę pokrzywdzoną przemocą, rozwiązuje problem takiej osoby w sposób definitywny i natychmiastowy. To będzie dokonane przez wprowadzanie do polskiego porządku prawnego nowego rozwiązania w postaci natychmiastowego nakazu policyjnego. To znaczy, policja już w momencie interwencji, po dokonaniu szczegółowej analizy, czy zachodzą przesłanki w postaci zagrożenia dla życia lub zdrowia domowników, będzie mogła wydać w stosunku do osoby stosującej przemoc domową natychmiastowy nakaz opuszczenia tego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Jednocześnie na 14 dni zakazać zbliżania się do mieszkania i jego otoczenia
-Wiceminister Marcin Romanowski

Wygląda więc na to, że przemoc w rodzinie ma płeć:


Plakat – Ministerstwo Sprawiedliwości

Akt prawny