Wojnę to wiadomo jak się zaczyna, a nie wiadomo, jak się kończy!

Stanisław Michalkiewicz opisuje zmienne działania wojenne na Ukrainie w dniach ostatnich, wykład wygłoszony podczas spotkania „Zanim nastanie pokój” w Ostródzie