Stanisław Michalkiewicz na temat ustrojów państwa. Monarchia, feudalizm, republika, demokracja