Komentują: Łukasz Warzecha, Piotr Gociek, Witold Gadowski, Łukasz Salwarowski, Patryk Salomon, Tadeusz Polkowski