Dr Stanisław Krajski opowiada o źródłach ogromnego marnotrawstwa, które ma miejsce w Polsce.


Okazuje się, że nie są one zakorzenione jedynie w najnowszej historii Polski – socjalizmie i PRL-u, ale sięgają do o wiele dawniejszych czasów i są ściśle związane z kwestiami CYWILIZACYJNYMI, o których pisał już niemal sto lat temu prof. Feliks Koneczny.