Spory o Brygadę Świętokrzyską NSZ

Wszyscy przeciwnicy, którzy z takim „znawstwem” przez kilka tygodni dyskutowali sami ze sobą – odpowiednio wcześniej zaproszeni, stchórzyli stanąć w szranki przed publicznością.

O honor i sztandar który nas skupia

Dyskusja wokół książki – dr Krzysztof Langowski, dr hab. Sławomir Cenckiewicz i prof. dr hab. Tadeusz Wolsza oraz dr Jarosław Szarek

Piekło Polaków w Sowietach

Co II RP wiedziała o Operacji Polskiej NKWD 1937-1938? – spotkanie poświęcone książce Roberta Kuśnierza „Nas, Polaków nie ma kto bronić”. Dyskusję z prof. Robertem Kuśnierzem i prof. Nikołajem Iwanowem poprowadził Piotr Zychowicz.

Pro Memoria – dzienniki Prymasa Stefana Wyszyńskiego

W dyskusji udział wzięli: Ks. bp prof. Jan Kopiec – przewodniczący Rady Programowej Wydania Pro memoria Prof. dr hab. Antoni Dudek – członek Rady Programowej wydania Pro memoria Dr hab. Paweł Skibiński – przewodniczący Zespołu Redakcyjnego wydania Pro memoria Ks. dr Andrzej Gałka – redaktor naukowy III tomu Pro memoria Dr Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej