Jak odróżnić grzechy ciężkie i lekkie

Grzech to wykroczenie przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Grzech to chybienie celu, to nie sprostanie Bożym wymogom. Jest odejściem od tego, co dobre. Jest aktem świadomego nieposłuszeństwa Bogu.

Dlaczego Twoja spowiedź jest nieważna

Sporo ryzykują wszyscy ci, którzy przystępują do Komunii w sposób świętokradczy. Traktowanie spowiedzi z należytą powagą i starannością może uchronić nas przed gniewem Bożym. Sprawa jest prosta – musimy ponownie i na poważnie podejść go 5 warunków dobrej spowiedzi.