Co z pośmiertnymi losami Józefa Piłsudskiego? Czyli praca naukowa oparta o „Dzienniczek”

Powszechnie znane jest przeświadczenie, że święta siostra Faustyna w swoim „Dzienniczku” w dniu śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego opisała losy jego duszy. Mniej znane jest natomiast naukowe opracowanie podejmujące tematykę życia wiecznego polskiego dowódcy! O tej, a także innych pracach historycznych i ich niezwykłej roli mówi Piotr Podlecki.

A Ty dlaczego wierzysz w Boga?

Swego czasu istniała fundamentalna dziedzina teologii – apologetyka zajmująca się obroną wiary chrześcijańskiej. Jeszcze w latach 80. w ramach tzw. drugiego obiegu ukazywały się książki polskich biskupów, takie jak 100 dowodów na istnienie Boga, 100 dowodów na istnienie życia po śmierci etc. Niestety dzisiaj można odnieść wrażenie, że wiele osób jest po prostu niezadowolonych, jeśli ktoś odwołuje się do apologetyki, sugerując że jest to przejaw zubożenia wiary. Czy słusznie? – pyta Piotr Podlecki.