Kto wygrał zimną wojnę?

Proroczy wywiad z brytyjskim sowietologiem z 1995 r. Ch.Story był jednym z nielicznych, którzy nie wierzyli w „upadek komunizmu” i „demokratyzację” Rosji. Jego śmierć w niejasnych okolicznościach (2010) świadczy, że miał rację. Dziś łatwiej jest dostrzec prawdziwe oblicze Rosji.