Z Jezusem Chrystusem zawsze rodzi się i odradza radość

Konferencja – ks. dr Robert Pisula – kapłan diecezji kaliskiej, od 2004 roku katechista wędrowny w ramach Drogi Neokatechumenalnej na terenie Rosji, Gruzji i Estonii.