Leszek Kołakowski „filozof”, „myśliciel”, „legenda”

Leszek Żebrowski: Jak „filozof” jeździł grabić Polaków w grupach operacyjnych MBP, jak zrobił błyskotliwą karierę? Kim był późniejszy idol Komitetu Obrony Robotników, dlaczego nie odpowiedział za swoje przewinienia? Cała prawda o Leszku Kołakowskim i jego dorobku naukowym.

Leszek Żebrowski – towarzysz Andrzej Wajda – część 2

Sowieci zabili jego ojca, a on kilka lat później wstąpił do PZPR! Brał udział w „powstaniu”! Tak! W najgorszym powstaniu w Polsce – powstaniu gazety wyborczej! Mamy wiele fałszywych „autorytetów”. Trzeba o nich mówić, dla przywrócenia prawdy o najnowszej historii Polski. Bo wiele obecnych „celebrytów” powołuje się na fałszywe „autorytety”. Tak się dzieje z Bartoszewskim i tak się dzieje z Andrzejem Wajdą

Leszek Żebrowski – kto naprawdę ratował Żydów!

W miejsce prawdziwych polskich elit wprowadziły się elity fałszywe. Jedną z takich postaci jest Irena Sendlerowa. Wrabiano nam, że Irena Sendlerowa była na „listach proskrypcyjnych” Narodowych Sił Zbrojnych. Takich list nigdy nie było! Nikt z PPR i z PZPR nie prześladował tej pani. Przeciwnie – ona była funkcjonariuszką Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej