Moralność Kalego

„Moralność Kalego” to piękny literacki przykład obłudy i subiektywnej etyki, który wkrótce może zniknąć z powszechnego użycia za sprawą petycji, w której grupka nauczycieli języka polskiego zwraca się do ministra edukacji narodowej, aby „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza zostało usunięte z kanonu lektur szkolnych, bowiem jak twierdzą wnioskodawcy, jest to powieść „rasistowska i ucząca pogardy”.