Rodzic też człowiek

Gdy Jezus wszedł do rzeki Jordan, na zebranych wokoło ludzi padło światło, a z obłoku odezwał się głos „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.