Resortowa stokrotka i sowiecki kolaborant!

Nie mogą sowieccy kolaboranci pisać polskiej historii. Musimy znać prawdę. Stanisław Michalkiewicz nawiązuje do rozmowy w programie resortowej stokrotki z Cimoszewiczem.