Państwo nie powinno uchylać się od stosowania sprawiedliwej kary

Czy kara śmierci za najcięższe przewinienia jest słuszna? Jakie są argumenty „za” i „przeciw”? Czy obecne formy wymierzania sprawiedliwości przez państwo są adekwatne do przewinień? Odpowiedzi na to pytanie w programie „10 najważniejszych” będzie szukał redaktor Stanisław Michalkiewicz.