Gdybym był wrogiem Polski…

Leszek Żebrowski: dlaczego nie ma polskiej polityki, jest za to „polityka w Polsce”? Przecież był to kraj z wielowiekowymi tradycjami oryginalnej myśli politycznej i pojęciem „obywatelstwa” rozciąganym na coraz szersze warstwy społeczne.