O wydarzeniach, które zapoczątkowały 30-letni plan obrabowania Polski

Stanisław Michalkiewicz, nawiązując do swojej najnowszej książki „Rzeczpospolita judaszy, czyli slalom między volkslistami”, opowiada o wydarzeniach z 1990 roku, które zapoczątkowały 30-letni plan obrabowania Polski.

Unia lubelska – wielki projekt geopolityczny

Unia polsko-litewska była na pewno czymś niezwykłym, nie dlatego, że była czymś wyjątkowym ale przez trwałość, zasięg i historyczne skutki dla tej części Europy.