Podniosłem rękę na władzę ludową, więc mi tę rękę władza ludowa odrąbie!

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o incydencie z byłym ZOMO-wcem Hubertem Czerniakiem, także o „zatajonej ręce” kręcącej grupami internetowych swoich krytyków. Zdecydowanie dr Czerniak nie potrafi za pomocą swoich metod leczyć chorób psychicznych.

Zalecenia dla niewiast

„Niewiasta zaś niech będzie poddana swemu mężowi, bowiem mąż jest głową żony, głową zaś męża sprawiedliwego Jezus Chrystus” (Ef 5, 22 n.)