Leszek Żebrowski – instytucje zbędne

Ile mamy instytucji całkowicie zbędnych, nie tylko niepotrzebnych, ale wręcz szkodliwych? Instytucje zbędne to takie, które nie są do czegokolwiek potrzebne, pozorują swoją działalność a my musimy utrzymywać je z naszych podatków, z budżetu państwa. Te środki można przeznaczyć na cele pożyteczne.

500+ dla niepełnosprawnych to typowe przekupstwo przedwyborcze

Stanisław Michalkiewicz odnosi się do wypowiedzi Jarosława Gowina, którego zdaniem Konfederacja podczas kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego jako jedyne ugrupowanie zagrała haniebną kartą antysemicką.