Nacjonalizm i konserwatywny liberalizm? Nie da się!

Stanisław Michalkiewicz – o tym, czy można być nacjonalistą i konserwatywnym liberałem jednocześnie, o niejakim doktorze Zbigniewie Kękusiu, o teorii dystrybucjonizmu Chestertona, o wystąpieniu posła Jakubiaka z Konfederacji.

Zasoby naturalne są własnością narodu!

Do kogo należą zasoby naturalne kraju? To z pozoru banalne pytanie stanowi podstawę określenia suwerenności narodu, ponieważ tylko naród powinien czerpać zyski z dóbr leżących w ziemi, za którą przelał krew.