Leszek Żebrowski: „Dzieło” płk. UB Tadeusza Kosowskiego wiecznie żywe?

Rzekome ustalenia ubeka, pierwotnie publikowane w organach „Goebbelsa stanu wojennego” zrobiły i robią nadal zawrotną karierę. Otóż napisał on przed laty, że ofiarami ŻW padło 5043 „bezbronnych cywilów” (w tym rolnicy i gospodynie domowe – a gdzie wzorowe dojarki i traktorzystki?), do tego dodał „187 dzieci do lat 14”.

„Skrajny marksizm dąży do dekonstrukcji całej rzeczywistości”

Prelegenci piątkowej konferencji zatytułowanej: „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?”, analizowali przyczyny i przejawy potężnego ataku na najważniejsze wartości naszej cywilizacji. Wskazywali też sposoby przeciwstawiania się próbom niszczenia tradycyjnej kultury.